Konsulenten

Pr. 1. oktober 2007 er jeg startet for mig selv og kører nu som selvstændig IT konsulent.

Jeg har igennem de sidste 18 år været IT konsulent og har uddannelses området som speciale. Det er primært lærer og pædagog-seminarier jeg har som kunder og som jeg har løst opgaver for igennem årene. Andre uddannelses institioner og ungdomsskoler samt folkeskoler er også på reference listen.

Mine arbejdsopgaver er at være en støtte og hjælp til IT afdelingen samt være konsulent ved etablering eller omkonfigurering/udvidelse af besående systemer, hvor jeg med min viden og erfaring kan være med til at pege i den rigtige retning.

Speciale områder:
★ Netværks infrastruktur – Specielt HP og Cisco aktivt udstyr
★ Sikkerhed på både kablede og trådløse netværk
★ Server operativsystemer: Microsoft og Linux
★ Flere Cisco Certificeringer – CCNA – CCNE Wireless

Med venlig hilsen
Steffen Søjberg
steffen@bendixsoejberg.dk
Telefon: +45 72 48 30 15